Download de gebruiksovereenkomst van de AfsprakenApp in PDF-formaat.

Download de gebruiksovereenkomst van de MijnZorgApp in PDF-formaat.

22 mei 2018: beide overeenkomsten zijn aangepast vanwege de nieuwe privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de gebruiksovereenkomst zit een verwerkersovereenkomst, die conform de AVG-richtlijnen is opgesteld.