De gebruiksvoorwaarden_privacyverklaring van de AfsprakenApp en MijnZorgApp vindt u hier.

AfsprakenApp BV verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
Deze gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt AfsprakenApp BV zich aan de eisen die de AVG stelt.

Doel en grondslag persoonsgegevens
AfsprakenApp BV verwerkt uw persoonsgegevens vanwege de gesloten gebruiksovereenkomst en voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Verwerkersovereenkomst
Wanneer AfsprakenApp BV in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van uw cliënten/patiënten verwerkt dan worden afspraken rondom deze verwerking vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst. Deze verwerkersovereenkomst is onderdeel van de gebruiksovereenkomst van AfsprakenApp B.V. (bij afname AfsprakenApp) en The Health Train B.V. (bij afname HWO-AfsprakenApp). Beide overeenkomsten vindt u hier: https://www.afsprakenapp.nl/algemene-voorwaarden/

Rechten
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Mocht u uw gegevens willen inzien, stuur hiervoor een e-mail naar info@afsprakenapp.nl.

Beveiliging gegevens
AfsprakenApp BV neemt alle passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens van onze klanten en hun patiënten te beveiligen, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens
AfsprakenApp B.V. maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “analytische cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te helpen analyseren. Met deze informatie kan AfsprakenApp B.V. de kwaliteit en effectiviteit van haar website verbeteren.

Voor het gebruik van deze analytische cookies is het niet vereist om eerst de toestemming te vragen van websitebezoekers, mits AfsprakenApp BV voldoet aan de 4 stappen zoals deze zijn opgenomen in de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens.

AfsprakenApp BV voldoet aan bovengenoemde 4 stappen en informeert u hierover als volgt:

AfsprakenApp BV heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
AfsprakenApp BV heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld, inhoudende dat de informatie zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd. Het ip-adres bestaat uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. AfsprakenApp BV heeft ervoor gekozen om het laatste octet van het ip-adres te maskeren;
AfsprakenApp BV heeft bij de standaardinstellingen van Google Analytics de optie “gegevens delen met Google” uitgezet. Dit betekent dat de verzamelde informatie niet met Google of anderen wordt gedeeld. Ook heeft AfsprakenApp BV Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten;
AfsprakenApp BV informeert bezoekers op haar website over het gebruik van Google Analytics.
Als laatste informeren wij u dat AfsprakenApp BV geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Klachten
AfsprakenApp BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
AfsprakenApp BV behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Controleer daarom regelmatig deze pagina.

Laatste wijziging: 23 mei 2018